Tillbaka...

Nålar som söver

Sture Johansson har studerat både kinesisk och västerländsk medicin under sin utbildning till akupunktör.
Han har bott på ett buddhistiskt kloster i Skottland i elva år, varav två år som munk. Nu arbetar han på Hälsans Hus i Stockholm med akupunktur och personlig rådgivning till människor som lider av bl.a. sömnstörningar,
stress och utbrändhet


Vill du först berätta lite om vad kinesisk medicin innebär?

Jämfört med den västerländska medicinen är den mycket mer kopplad till helhet och till naturen. Det finns fem yin-organ: njurar,
lever, hjärta, mjälte och lungor. Vart och ett är kopplat till olika energier, känslor och årstider. 
Vintern är en symbol för njurarna och för en vilande energi, där finns också potentialen för det kommande året.
I våren, som symboliserar levern, finns det en uppåtgående energi, då startar man nya projekt. Sommaren tillhör hjärtat och innebär
aktivitet och glädje. Sensommaren tillhör mjälten och symboliserar skörd, då kan man titta tillbaka på året som gått och känna sig
ganska nöjd. Hösten, som är en symbol för lungorna, har en nedåtgående energi och har med sorg att göra. Men man ser organen i
vidare bemärkelse än vad vi gör, de representerar också t.ex. sätt att förhålla sig till rädsla, vrede och så vidare.

Varför är det så viktigt med sömn?

Det sker en nödvändig och regelbunden reparation och uppbyggnad när vi sover.
I djupsömnen repareras och nybyggs den fysiska kroppen, och i REM-sömnen (då vi drömmer) repareras den mentala delen. Immunförsvaret byggs också upp och stärks under sömnen. Man blir oftare förkyld om man inte sover ordentligt. Huvudvärk,
nackstelhet, muskelvärk, försämrad koordination och hjärtklappning kan också vara symtom på att man sover för dåligt. Långvarig sömnlöshet är inte bra för hälsan.

Varför får vi sömnstörningar?

Det finns olika typer av sömnsvårigheter. Vi kan ha svårt att somna in, vi kan vakna under natten, och vi kan vakna för tidigt på
morgonen. Gemensamt för all sömnproblematik är att det blir en förhöjd aktivitet nattetid. Det kan vara ett förhöjt blodtryck, för hög ämnesomsättning, för hög mental aktivitet eller att man blir för varm. Varför det blir så är individuellt, och för att kunna ge rätt
behandling måste man vara något av en detektiv och ta reda på mer om just den människans problem. Långvarig sömnlöshet leder
ofta till depression.

     Mycket av stress och sömnsvårigheter ligger i den moderna tidens tempo, och att vi inte tycks vara skapta för att klara det. Personaltätheten på arbetsplatser har minskat. Arbetsuppgifterna är mer koncentrationskrävande och mer fokuskrävande. När man fokuserar, när man anstränger sig, ”spelar man in”. Man måste också ge sig tid att ”spela upp”, att bearbeta intrycken.
Vad man egentligen behöver är mer tid för bearbetning av dagens intryck. Istället ägnar man sig åt stressande sysselsättning även
hemma på kvällen. TV, datorspel, internet, e-mail, jobb som man tar med sig hem etc. Det är bättre för nattens sömn om man gör
något som inte är koncentrationskrävande efter middagen, kanske tar en kvällspromenad, stökar omkring lite
lugnt hemma, eller sätter sig med ett handarbete. Vi behöver tid att möta oss själva och våra känslor varje dag.
Vi behöver också mer fysisk aktivitet än dagens samhälle uppmuntrar till. All motion är därför jättebra, men det aktiverar systemet,
och man somnar inte på högvarv. Därför bör man inte syssla med någon kraftig motion efter klockan sex på kvällen.

Du pratar om att rädsla och sömnstörningar hänger ihop.
Kan du utveckla det lite?

Rädsla gör att vi får en förhöjd vakenhet. Det blir lite för mycket beredskap i kroppen och själen. Det gör att vi inte kan släppa dagen
helt, utan vi får en ytlig sömn under natten. Om vi inte kan lära oss att möta rädslan och vila i den så kommer den att få makt över oss.
Det är rädslan för rädslan som är negativ, och som man ska försöka arbeta bort
I sömnsvårigheter kan det uppstå låsningar. Och ju mer vi kämpar för att få vår sömn, desto sämre sover vi, och desto mer kämpar vi.
Det uppstår en ond cirkel! Det gäller att istället utforma en god cirkel, där vi låter sömnen få komma av sig själv. Det gör den när vi kan slappna av och tillåta det, men vi kan behöva hjälp när det har låst sig för mycket.
Med akupunktur och personlig rådgivning kan man arbeta ifrån två olika håll för att lösa upp låsningen. Många människor reagerar
positivt på akupunktur, andra behöver arbeta mer långsiktigt med den mentala delen.

Hur arbetar Du som akupunktör?

Vid första besöket avsätter jag en och en halv timme för ett samtal och en kort behandling. Jag förmedlar till klienten att han eller
hon måste ta ansvar för sitt eget liv, och vi talar om vilka problem det är som föranleder besöket. Sedan är varje besök en timme,
med både akupunktur och personlig rådgivning.
Det är individuellt hur många gånger man behöver, men i genomsnitt sju gånger.  Behandlingen ger i de allra flesta fall framsteg,
och ofta stora sådana.

Vad skulle du säga till Anna om hennes sömnsvårigheter?

Det är svårt att ge råd utan att träffa henne. Möjligen skulle jag föreslå henne att försöka orsaksrelatera sina sömnproblem.
Det uppstår lätt hopplöshet när man inte förstår varför man är sömnlös, då kan man inte påverka det. (Detta refererar till en
del av artikeln som jag inte tagit med här. Se i tidningen ”Revansch” Nr. 2-3 2004.).

 

Tillbaka...

 

 

Referenser

"– Akupunkturbehandlingen
gav en otroligt djup och
skön avspänning och jag kände att ”Så här ska det
kännas när man är riktigt
avspänd”. Den känslan blev som en mall för mig att ta
med hem. Sture fungerade också som en slags livscoach. Det var inte
bara att ligga där på britsen och tro att han skulle fixa
jobbet. Nej, om det skulle bli någon förändring så
måste jag hjälpa till själv också".
Annelie Hallryd

Design downloaded from free website templates.