Sömnlöshet

Natt

Natt

Stuga på landet

 

 

Sömnproblemen ökar i samhället

Sömnlösheten är ett stort problem i samhället och anses nu vara ett folkhälsoproblem. Var tredje svensk lider av för lite sömn eller sömnlöshet. Många söker trots flera år av sömnproblem inte hjälp. Sömnbesvär kan bli långvariga. I en svensk studie som följde en grupp personer mellan 45 och 65 år, visade det sig att tre fjärdedelar av dem som rapporterade insomnisymtom gjorde det även tolv år senare. Kanske vill man klara av det själv eller kanske känner man sig skamsen över att man inte sover. Det borde ju vara en självklarhet att man ska kunna försvinna in i en skön sömn. Djur har inte sömnproblem utan det är vi människor som har förvärvat denna obalans. I och med att det är något vi förvärvat genom en felaktig livsstil, felaktigt tänkande eller flykt från våra problem så är det min övertygelse att det finns en väg tillbaka. För en del människor är den vägen lätt och för andra så kan det kräva flera år av arbete med sig själva.

Vad är sömnlöshet

Sömnlöshet är ett påslag som sker under natten. Normalt ska kroppen varva ner, kroppstemperaturen sjunka och vi upplever en behaglig trötthet och avslappning innan vi somnar. Hos många människor har detta blivit stört. 24 - timmars samhället är en bidragande orsak till detta, där skillnaden mellan dag och natt har raderats ut.

Mekanismer som gör att vi blir sömnlösa

Vissa människor har en predisposition att bli sömnlösa. Det är ofta reaktionen av att man blir sömnlös som sedan gör att det blir permanent. Andra människor kan periodvis sova dåligt men eftersom de inte problematiserar sömnlösheten gör att de ofta hittar tillbaka till en god sömn.
Det som startar en sömnproblematik kan vara en utlösande faktor som stress, omtumlande livshändelser som skilsmässa, dödsfall, barnafödsel m.m. Om de utlösande faktorerna är tillräckligt starka så kan nästan vem som helst sova dåligt. När problemen lagt sig får en del tillbaka sin sömn medan det hos andra kan vara, vad man kallar vidmakthållande faktorer, som gör att sömnlöshet biter sig kvar trots att orsaken till sömnlösheten har försvunnit.

Vad händer när vi sover gott

När sömnen kommer tillbaka så sker en naturlig återhämtning i kropp och själ. Immunförsvaret stärks, elasticiteten i sinnet kommer tillbaka och livslusten stärks.

  

 

 

Referenser

"– Akupunkturbehandlingen
gav en otroligt djup och
skön avspänning och jag kände att ”Så här ska det
kännas när man är riktigt
avspänd”. Den känslan blev som en mall för mig att ta
med hem. Sture fungerade också som en slags livscoach. Det var inte
bara att ligga där på britsen och tro att han skulle fixa
jobbet. Nej, om det skulle bli någon förändring så
måste jag hjälpa till själv också".
Annelie Hallryd

Design downloaded from free website templates.