Företag

Stress

 

Aktivitet

 

 

Företag

Stressen och hastigheten i samhället tycks öka för varje år som går. Människan har många gånger svårt att anpassa sig till alla förändringar, informationsflöde och stress. Resultatet blir många gånger hög omsättning på personal, psykiska och fysiska obalanser som innebär dyra kostnader för företagen. För att man mer långsiktigt skall kunna bibehålla en stabilitet i företaget, ett ökat välbefinnande och bättre hälsa så krävs att det finns ett själsligt utrymme.

Sömnlöshet kan vara inkörsporten till återkommande sjukdagar, utmattningssyndrom och utbrändhet. Utbildning i sömnlöshet och/eller mindfulness kan vara just det verktyg som kan ge oss det lilla utrymme som vi så väl behöver. Med små metoder kan man åstadkomma stora underverk.

En god sömn ger livslusten tillbaka och mindfulness har bevisligen hjälpt mot en rad obalanser - som utbrändhet, stress, ångest, högt blodtryck, kronisk smärta och ätstörningar.

Jag håller kurser och föredrag om sömnlöshet och mindfulness i företag som är villiga att satsa på en förbättring av arbetsmiljön. Se fliken föreläsningar

 

 

 

  

 

 

Referenser

"– Akupunkturbehandlingen
gav en otroligt djup och
skön avspänning och jag kände att ”Så här ska det
kännas när man är riktigt
avspänd”. Den känslan blev som en mall för mig att ta
med hem. Sture fungerade också som en slags livscoach. Det var inte
bara att ligga där på britsen och tro att han skulle fixa
jobbet. Nej, om det skulle bli någon förändring så
måste jag hjälpa till själv också".
Annelie Hallryd

Design downloaded from free website templates.