Föreläsningar

Natt

 

Natt

 

Stuga på landet

 

Föreläsningar


Jag håller föreläsningar i sömnlöshet och mindfulness för företag eller föreningar. Längden på föreläsningarna kan variera från 1.5 timma till 6 timmar. När föredraget är längre varvas teori med praktik. Man går då igenom olika skeenden i mindfulness och sömnlöshet för att därefter göra övningar och diskutera och gå igenom det teoretiska.

Innehållet i föredraget kan se ut så här beroende på längden:

Sömnlöshet

 • Stresshantering
 • Sömnrestriktioner
 • Utlösande och vidmakthållande faktorer
 • Hantera trötthet och felaktiga tankar runt sömnlöshet
 • Stimuluskontroll
 • Rutiner
 • Hantera oro och frustration

Mindfulness

 • Vakenhet
 • Flöde
 • Tiden – dåtid, nutid och framtid
 • Närvaro utan motstånd
 • Öppenhet
 • Utan värderingar
 • Förgänglighet
 • Olika typer av meditationer

Vid den kortare varianten, så blir det mer teoretiskt och mer kompakt än heldagen.

 


 

 

 

 

Referenser

"– Akupunkturbehandlingen
gav en otroligt djup och
skön avspänning och jag kände att ”Så här ska det
kännas när man är riktigt
avspänd”. Den känslan blev som en mall för mig att ta
med hem. Sture fungerade också som en slags livscoach. Det var inte
bara att ligga där på britsen och tro att han skulle fixa
jobbet. Nej, om det skulle bli någon förändring så
måste jag hjälpa till själv också".
Annelie Hallryd

Design downloaded from free website templates.