Behandling

Aktivitet

Aktivitet

 

Sömn

Sömn

 

Välbefinnande

Välbefinnande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första besöket

Första besöket består av att vi träffas 1.5 timma. Den tiden ägnar vi oss åt samtal och diagnos. Vid behov avslutar vi med en halvtimmas akupunktur.

Behandlingen fortsättningsvis kan bestå av:

 • Samtal
  1. Utlösande och vidmakthållande faktorer
  2. Stimuluskontroll
  3. Stresshantering
  4. Rutiner
  5. Hantera trötthet
  6. Hantera tankar
  7. Felaktigt tänkande runt sömnlösheten
 • Akupunktur
 • Sömnrestriktioner
 • Mindfulness instruktioner
 • Kinesisk örtmedicin

Vad kan behandlas?

Vad är primär och sekundär sömnlöshet?
Vid primär insomnia finns ingen känd bakomliggande sjukdom. Den kan orsakas av stress, ängslan, spändhet, frustration över att inte kunna sova och felaktigt tänkande runt sömnlöshet.
Sekundär insomnia hänger samman med andra hälsoproblem.
Exempel på sådana problem kan vara:

Mentala problem: Ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom, utmattningsdepression.

Sjukdomar: Parkinson, Alzheimers sjukdom, överaktiv sköldkörtel, halsbränna, restless leg, menopaus, diabetes med svårinställt högt eller låg blodsocker, sömnapné

Smärta: Artrit, andningssvårigheter som astma och vissa hjärtproblem, kroniska smärttillstånd

Medel: Koffein, alkohol, nikotin, narkotika

Mediciner: Betablockerare, vissa allergimediciner, vissa astmamediciner, sömnmedel under längre perioder

Brister: Järnbrist, B-vitaminbrist

Det kan vara klokt att ni innan startar behandlingen göra en läkarundersökning för att utesluta någon allvarlig sjukdom.

Förutom de primära orsakerna till sömnlöshet så behandlar jag sekundära problem som:
Menopaus, högt blodtryck, astma, kroniska smärttillstånd, utmattningssyndrom, ångest, depression och posttraumatiska stressyndrom.

Samtal

Mina samtal grundas på mina erfarenheter som utövande buddist sedan 1976, medveten närvaro och kognitiva tekniker från KBT. Styrkan av den relation som terapeut/klient skapar är mycket viktig för hur långt man kan komma i behandlingen.
Samtalen går ut på att ändra vårt förhållande till sömnlösheten, hur vi tänker runt sömnproblemen och hur vi kan omvandla ett problem till en möjlighet. Acceptans är en viktig del. Vad acceptans är kan du få veta mer om när du kommer.....

Behandlingstid

Det normala är sju behandlingar, men det kan variera från person till person. Första besöket är på inget sätt bindande. Det ger er chans att träffa mig och det ger mig en chans att träffa er. Hur stark kommunikationen blir är en viktig faktor för fortsatt behandling. Priset är 500:- per gång. Behandlingstiden är 1 timma förutom första gången som är 1,5 timma.

 

Referenser

"– Akupunkturbehandlingen
gav en otroligt djup och
skön avspänning och jag kände att ”Så här ska det
kännas när man är riktigt
avspänd”. Den känslan blev som en mall för mig att ta
med hem. Sture fungerade också som en slags livscoach. Det var inte
bara att ligga där på britsen och tro att han skulle fixa
jobbet. Nej, om det skulle bli någon förändring så
måste jag hjälpa till själv också".
Annelie Hallryd

Design downloaded from free website templates.